04060, Україна, м. Київ, вул. О. Ольжича, 13
(044) 229-32-28, (044) 440-04-64 nr_birga@ukr.net

Біржа

Нормативні документи біржі

Правила проведення аукціонів на Універсальній товарній біржі «Національні ресурси» секція біржових торгів «Комунальна власність»

Положення про секцію біржових торгів (аукціону) «Комунальна власність» Універсальної товарної біржі «Національні ресурси»

Положення про Членство в Універсальній товарній біржі «Національні ресурси» Секція «Комунальна власність»

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення:

Біржа має всі необхідні для обслуговування торгів і аукціонів технічні та комунікаційні засоби: локальну мережу ; міські телефонні канали зв’язку; електронно-модемний та факсимільний зв’язок, Інтернет, власний WEB- сайт ; електрону пошту ; копіювально – розмножувальну техніку.

Організаційна структура біржі

  • Виконавча дирекція;
  • Біржовий арбітраж;
  • Ревізійна комісія.

 Члени Біржі

Членами Біржі є її засновники, а також прийняті до її складу українські та іноземні юридичні та фізичні особи. Прийняття в члени Біржі здійснюється на підставі письмової заяви.

Права Членів Біржі:

  • Тимчасово володіти, користуватись (на період торгів) «біржовими місцями»;
  • Здійснювати біржові операції на Біржі;
  • Користуватись послугами біржі

 Обов’язки Членів Біржі:

  • Додержуватися положень Статуту, Правил біржової торгівлі та біржового арбітражу, Рішень Загальних зборів Членів Біржі та Біржового комітету;
  • Сплачувати членські внески в порядку і розмірах встановлених Біржовим комітетом;
  • Подавати необхідну інформацію Біржовому комітету та контролюючим органам Біржі;